zasady racjonalnego wyboru i ich znaczenie dla teorii konsumenta.

zasady racjonalnego wyboru i ich znaczenie dla teorii konsumenta.
konsumem jest suwerennym podmiotem gospodarczym podejmującym decyzje w oparciu o własne preferencje oraz istniejące ograniczenie zasobów. Podstawą teorii zachowania się konsumenta są założenia: - wybory konsumenta zgodnie z jego preferencjami. interesem; - konsument dokonuje wyboru między alternatywami konsumpcji w oparciu o dostępne informacje; - istnieje możliwość substytucji dóbr w procesach wyborów konsumenta; - konsument potrafi uszeregować swój wybór i zhierarchizować swoje preferencje ( co woli od czego) - konsument potrafi wewnętrznie dokonywać swojego wyboru a<b<c a<c; - każdy woli miej więcejej tzn.:- każdy jest bardziej zadowolony

Comments are closed.