Zbuduj model i określ warunki równowagi konsumenta w świetle teorii obojętności , wprowadź ścieżkę ekspansji konsumenta

Zbuduj model i określ warunki równowagi konsumenta w świetle teorii obojętności , wprowadź ścieżkę ekspansji konsumenta
Krzywa obojętności wyznacza wszystkie ilościowe zestawy dwóch dóbr, które w świetle danych preferęcji konsumenta reprezentują dla niego stałą użyteczność U . ponieważ konsument woli więcej niż mniej, krzywe obojętności mają nachylenie ujemne. Krzywe obojętności nie mogą się przeciąć, gdyż oznaczało by to , że mamy do czynienia ze sprzecznym wyborem. Kształt krzywej wynika z praw malejącej użyteczności krańcowej. Rezygnacja z jednego dobra jest kompensowana wzrostem konsumpcji drugiego dobra.
Krzywe obojętności stają się bardziej płaskie w miarę przesuwania się po nich w prawo. Poziom zadowolenia wzrasta w miarę przesuwania się konsumenta z krzywej położonej niżej na krzywą położoną wyżej. Krzywym położonym wyżej można przypisać większe wartości.

Comments are closed.