zmienna losowa ciągła

zmienna losowa ciągła
opisu zmiennej losowej ciągłej można dokonać za pomocą funkcji gęstości prawdopodobieństwa, dystrybuanty i parametrów.
Funkcja gęstości prawdopodobieństwa (lub gęstość prawdopodobieństwa) oznaczana f(x) określa natężenie prawdopodobieństwa w przedziale, którego długość dąży do 0. Jest to funkcja przyjmująca nieujemne wartości, zaś pole pod nią zawarte jest równe 1.
Dystrybuanta zmiennej losowej podaje prawdopodobieństwo, że zmienna losowa przyjmie wartości co najwyżej równe x, czyli F(x) = P( X ≤ x) Graficznym jej obrazem jest pole pod funkcją gęstości.
Parametry rozkładu ciągłego to: wartość oczekiwana oraz wariancja (lub pierwiastek z niej, czyli odchylenie standardowe).

Comments are closed.