Cechy rynku pieniężnego:

Cechy rynku pieniężnego:
• rynek pieniężny jest rynkiem nie posiadającym stałego miejsca,
• jest rynkiem zdecentralizowanym również pod względem terytorialnym,
• uczestnicy rynku dokonują transakcji poprzez telekomunikacyjne lub informacyjne środki łączności,
• można na nim wyróżnić subrynki – czyli segmenty rynku na którym są lokaty mię-dzybankowe, rynek bonów skarbowych, rynek krótkoterminowych papierów warto-ściowych oraz rynek operacji otwartego rynku – czyli operacje bonami skarbowymi między bankami komercyjnymi a Bankiem Centralnym,
• w sensie technicznym uczestnicy rynku pieniężnego tworzą własny język komunikacji oraz swoisty kodeks honorowy (poza prawny),
• sposób uczestnictwa danego podmiotu podlega ocenie rynku i ma to ogromne znacze-nie dla uczestnictwa w tym rynku – czyli rynek ocenia uczestnika pod względem wia-rygodności. Nie można się wycofać z danej transakcji

Comments are closed.