Do najbardziej znanych instrumentów pochodnych zalicz się:

Do najbardziej znanych instrumentów pochodnych zalicz się:
• kontrakty FRA,
• transakcje „cap floor”,
• transakcje „collar”,
• transakcje zmiany SWAT,
• transakcje terminowe „futures”,
• transakcje na opcjach,
• itd.

Comments are closed.