Instytucje kreujące pieniądz to:

Instytucje kreujące pieniądz to:
• Bank Centralny – pieniądz gotówkowy,
• banki komercyjne i inwestycyjne – pieniądz wkładowy i depozytowy,

Instytucje kreujące pieniądz = instytucje depozytowe

Instytucje ubezpieczeniowe – kreują pieniądz dopiero po szkodzie.

Zasady funkcjonowania rynku finansowego oparte są o zasady skodyfikowane, sformalizo-wane, ogólnie obowiązujące z mocy prawa.
Zasady niesformalizowane to wewnętrzne statuty i wewnętrzne kodeksy. Nie mają one sank-cji prawnych, ale mają inne sankcje.

Comments are closed.