KAPITAŁ LUDZKI A KAPITAŁ MATERIALNY

KAPITAŁ LUDZKI A KAPITAŁ MATERIALNY

• istotny, szybko rosnący;
• kształtowalny powoli, siłami jednostki i firmy;
• trudny do odtworzenia;
• ewidencja rozproszona, prowadzona w luźnej formie;
• mierzalność utrudniona, bo jakościowy charakter składników;
• brak gwarancji, co do bezbłędności.
• malejący wpływ na konkurencyjność;
• zwykle łatwy do kupienia, pożyczenia lub sprzedania;
• łatwy do odtworzenia przez konkurencję;
• ewidencja prowadzona zgodnie z zasadami rachunkowości;
• łatwy do pieniężnej wyceny;
• znaczna gwarancja co do bezbłędności.

Comments are closed.