KAPITAŁ LUDZKI - KOMPETENCJE

KAPITAŁ LUDZKI – zasób wiedzy i umiejętności zdobytych w procesie kształcenia i praktyki zawodowej a także zdrowia i energii witalnej.

Pojęcia kapitału ludzkiego stosowane zastępczo:

KOMPETENCJE – to wiedza, umiejętności, style działania, osobowość, wyznawane zasady, zainteresowania i inne cechy, które używane i rozwijane w procesie pracy prowadzą do osiągnięcia rezultatów zgodnych ze strategicznymi zamierzeniami przedsiębiorstwa

Comments are closed.