KONCEPCJA ANNE ROE

KONCEPCJA ANNE ROE

Jednostka w zależności od tego jak długo i w jakich relacjach była z rodzicami podejmuje decyzje o zawody. Wybiera zawód określonego typu:
 zawody z ludźmi,
 zawody z rzeczami.

Zawody zorientowane na ludzi
1. Usługi świadczone innym ludziom.
2. Biznes – kontakty typu „twarz w twarz”.
3. Kierowanie ludźmi – przemysł, handel itp.
4. Kultura – edukacja, dziennikarstwo, polityka.
Sztuka i reklama – aktywna twórczość artystyczna.

Zawody zorientowane na rzeczy

1. Zawody techniczne – produkcja, remonty, transport.
2. Zawody wykonywane na wolnym powietrzu – rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo.
Nauka – teoria i zastosowania naukowe.

Zawód wykonywany zależy od tego jaki rodzaj relacji łączy malutkie dziecko z rodzicami, czy były takie, że pozwalały zaspokoić właściwym poziomie czy też nie) rodzice albo nadopiekuńczy, albo rodzice, którzy nie opiekowali się dzieckiem. Innym rodzajem relacji jest traktowanie dziecka po partnersku.
Dzieci wychowywane w rodzinach zaniedbujących bądź nadopiekuńczych będą wybierać zawody z ludźmi.

Comments are closed.