KONCEPCJA DONALDA SUPERA

KONCEPCJA DONALDA SUPERA
Zdaniem Supera wszyscy możemy rozwijać kariery wg 4 wzorców:
 Kariera stabilna po okresie próby kontynuowana przez wiele lat, typowa dla profesjonalistów, menadżerów, urzędników.
 Kariera konwencjonalna rozwijana od czasowego zatrudnienia próbnego do ustabilizowanej już pracy.
 Kariera niestabilna – charakteryzuje się modelem zatrudnienia na przemian stabilnym i niestabilnym,
 Kariera wielowątkowa oznacza częstą zmianę w rozwoju zawodowym.
Kariery zawodowe kobiet Super wzbogacił dodatkowo o trzy możliwe wzory:
 Kariera domowa – niewielkie doświadczenia zawodowe schodzą na plan dalszy wobec wymagań domu.
 Kariera równoległa – duże zaangażowanie zawodowe z równoczesnym zaangażowaniem w pracę domową.
 Kariera przerywana – gdy wymogi domu zmuszają do przerwania satysfakcjonującej pracy.

Comments are closed.