KONCEPCJA EDGARA SCHAIN’A

KONCEPCJA EDGARA SCHAIN’A – koncepcja wyznaczników kariery (ang. Career anchor – kotwica kariery)
Koncepcja ta zajmowała się wnętrzem jednostki , powstała na podstawie opisu losów zawodowych grupy 44 osób. Badanie prowadzone przez długi czas polegało na trzykrotnym zastosowaniu techniki wywiadu:
 Pierwszy przeprowadzony na ostatnim roku studiów.
 Drugi przeprowadzony w momencie podjęcia pierwszej pracy zawodowej.
 Trzeci przeprowadzony po 10 latach od drugiego spotkania, przy założeniu, że osoba z którą wywiad jest przeprowadzany jest ustabilizowana zawodowo.
Na podstawie tych badań Schein doszedł do wniosku, że można wskazać 5 typów, zestawów różnych charakterystyk, które nazwał wyznacznikami kariery.
1. Wyznacznik – techniczno-funkcjonalny. Awans nie jest głównym bodźcem. Ludzie o tym wyznaczniku rozwijają się w zakresie kompetencji. Osoby te reprezentują takie zawody jak: inżynier, planista, analityk. Jest to wyznacznik najczęściej występujący w organizacji (15 z 44).
2. Wyznacznik – kompetencje menedżerskie. Osoby o zdolnościach interpersonalnych, emocjonalnych i pewnego rodzaju analitycznych, dostrzega problem oraz sposób jego rozwiązania. Umiejętność współpracy, umiejętność empatii. Miara sukcesu jest awans, pozycja (8 z 44).
3. Wyznacznik – bezpieczeństwo i stabilność. Osoby z orientacją na osiągnięcie pozycji dającej prestiż w organizacji i na tyle wysoką, ze dającą stabilność (jednostka ma prawie pewne że pracy nie utraci). Również zabezpieczenia socjalne oraz emerytalne (bezpieczeństwo na przyszłość) (8 z 44).
4. Wyznacznik – kreatywność. Takie jednostki motywuje do działania wyzwanie. Osoby z dużą łatwością podejmują decyzję, nie czują dużej odpowiedzialności. Jeżeli uzyskują wysokie dochody i uznanie w społeczeństwie, to taka osoba wie, że się sprawdziła i jest to miara jego sukcesu (6 z 44).
5. Wyznacznik – niezależność (autonomia). Osoby które często zmieniają pracę i stanowiska, lubią pracę niezależną, trudno poddają się kierowaniu. Testują siebie, swoje możliwości, uzdolnienia, wartością jest rozpoznać siebie do końca, nie ma znaczenia hierarchia dochodów (7 z 44).

Comments are closed.