KONCEPCJA JOHNA HOLLANDA

KONCEPCJA JOHNA HOLLANDA - zwana modelem heksagonalnym (sześciokątnym).
Holland zdefiniował typy karier, które mogą być użyteczne do opisu orientacji jednostki i środowiska zawodowego umieszczając je na sześciokątnym modelu:
 realistyczny,
 badawczy,
 artystyczny,
 społeczny,
 przedsiębiorczy,
 konwencjonalny.

Każdy reprezentuje pewną osobowość zawodową, jeśli zostanie właściwie zastosowana odniesie sukces zawodowy (czyli przyniesie nam to zadowolenie i satysfakcje czy nie). Holland przyglądał się pewnym zawodom, stworzył on test diagnostyczny: „Inwentarz zainteresowań strona diagnostyczna typ osobowości zawodowej”.
Druga część dotyczy badań nad zawodami. Autor tej koncepcji stworzył słownik zawodów (przynależność zawodów do typów osobowości).

Comments are closed.