KONCEPCJA SIŁELA

KONCEPCJA SIŁELA

Kariera jednostki rozpoczyna się w momencie przyjścia na świat w danej rodzinie.
Nasze decyzje zawodów są wypadkową pewnych czynników genetycznych.
Bardzo trudno wskazać jeden czynnik, siłę sprawczą, która powoduję, że stajemy się tym kim jesteśmy.

Comments are closed.