Które z celów polityki społeczno – gospodarczej są ważniejsze?

Które z celów polityki społeczno – gospodarczej są ważniejsze?
Cele ekonomiczne - wiążą się one z pomnażaniem bogactwa kraju i powiększaniem materialnych podstaw dobrobytu społecznego. Dobrobyt oznacza zaspokajanie na wysokim poziomie, biologicznych i społecznych potrzeb ludności. Osiąganie i powiększanie dobrobytu wymaga zapewnienia wzrostu dochodu narodowego w przeliczenia na 1 mieszkańca. Wzrost gospodarczy staje się więc jednym z podstawowych kierunków polityki społeczno – ekonomicznej. Ze względu na ogromną rolę międzynarodowych stosunków ekonomicznych we współczesnym świecie, w wiązce celów ekonomicznych są też dążenia do umacniania zdolności konkurencyjnej gospodarki narodowej wobec otoczenia i zwiększania jej udziału w międzynarodowym podziale pracy. Cele ekonomiczne niższego rządu – wzrost przedsiębiorczości, inicjatywości i innowacyjności wszystkich podmiotów funkcjonujących w gospodarce narodowej oraz zapewnienie swobody prowadzenia działalności gospodarczej. Te cele są ważne głownie w krajach postkomunistycznych. Kolejnym celem są przekształcenia strukturalne gospodarki – wiążą się z preferowaniem rozwoju gałęzi będących nośnikami postępu naukowo – technicznego, zdolnych do ekspansji na rynku światowym. Z problematyką celów …

Comments are closed.