Mezostruktura

Mezostruktura (gr. mesos - środkowy) to struktura pośrednia pod względem rozmiarów i cech między makro i mikrostrukturą.

Comments are closed.