Money Market:

Money Market:
• uczestnicy rynku – NBP, banki, brokerzy, przedsiębiorstwa, osoby fizyczne,
• system kształtowania się stawek – ciągły, cenę kształtuję podaż i popyt;
• otwarcie rynku ok. 8:00, zamknięcie ok. 16:00,
• Fixing – ustalany ok. 11:00 przez zapytanie na Reutersie – teoretycznie nie transak-cyjny,
• Profit center-desk%, fundusze inwestycyjne, departamenty, tresury w przedsiębior-stwach i firmach,
• średnie spready na rynku międzybankowym dla kwotowań na % wynoszą ok. 20 bps,
• różne bazy przyjmowane do wyliczeń (PLN, GBP – 365 dni, pozostałe waluty 360 dni)

10,00% do 10,50% - wzrost o 0,5 punktu procentowego albo o 50 punktów bazowych

Comments are closed.