Na rynku instrumentów pochodnych mogą występować następujące transakcje:

Na rynku instrumentów pochodnych mogą występować następujące transakcje:
• transakcje depozytowo-kredytowe,
• transakcje spekulacyjne – polegają one na otwarciu pozycji i oczekiwaniu na zmiany rynku (głównie cen) korzystnych dla tego inwestora,
• transakcje arbitrażowe – sprowadzają się do wykorzystania różnic cen. Są to transak-cje zamknięte tzn. kupno połączone jest z natychmiastowa sprzedażą,
• transakcje zabezpieczające – np. transakcja kupna / sprzedaży danego instrumentu bazowego powiązana jest z odwrotną transakcją sprzedaży / kupna instrumentów pochodnych,

Comments are closed.