najlepsze instrumenty polityki proeksportowej

najlepsze instrumenty polityki proeksportowej
Niski kurs waluty i gwarancje rządowe. Kształtowanie kursu waluty jest elementem polityki pieniężnej. Jego obniżenie, czyli dewaluacja, w stosunku do walut obcych powoduje spadek cen towarów eksportowych na rynkach zagranicznych i wzrost cen towarów importowych. Oddziałuje to na ilościowe zwiększenie eksportu (i ograniczenie importu). Dewaluacja wpływa zatem korzystnie na bilans handlowy i płatniczy, umożliwiając promocję eksportu i wzrost zatrudniania. Proeksportowa polityka to nie tylko kurs waluty, ale szereg form działalności państwowej (istnieją subwencje eksportowe – bezpośrednie i pośrednie, jednak są stosowane coraz rzadziej, gdyż są niezgodne z postanowieniami GATT, jako zakłócające wymianę międzynarodową). Są to różnego rodzaju gwarancje rządowe, ulgi o charakterze umowy Polski z zagranicą, np. umowa stowarzyszeniowa z UE (dzięki temu 80% polskiego eksportu do UE miało zerową stawkę celną), członkostwo w CEFCIE (obustronna liberalizacja handlu).

Comments are closed.