Opcja CALL:

Opcja CALL:

in the money – S > x – korzystna
at the money – S = x
out of the money – S < x – cena jest nic nie warta

Rynek walutowy

Dewizy – czeki, przelewy, weksle, dokumenty dłużne opiewające na walutę obcą.

Kurs walutowy – relacje jednostki waluty bazowej do waluty notowanej.

Rynek walutowy w Polsce:
• uwolniony kurs PLN od 12.IV.2000r.,
• główna waluta USD,
• kurs Euro / USD x USD / PLN,
• zależność od wahań walut światowych,
• niskie obroty – ok. 1 – 2 miliardów USD dziennie,
• duża ilość uczestników rynku,
• kurs fixsingu NBP jest wyznaczony codziennie o godzinie 1100 na podstawie kwoto-wań rynkowych największych i najbardziej aktywnych banków,
• NBP może wpływać na wysokość kursów poprzez interwencje, czyli kupno lub sprze-daż walut na rynku,
• Bardzo duże rezerwy walutowe NBP – 26,784 mld USD – stan na sierpień 2001 bez złota i SDR-ów,

Wyróżniamy:
• transakcje arbitrażowe – przy kursie stałym,
• transakcje spekulacyjne,

Comments are closed.