Opcja

Opcja – to instrument finansowy, którego nabywca ma prawo, ale nie obowiązek nabyć (opcja kupna) określony towar (kontrakt) po określonej z góry cenie realizacji opcji w okre-ślonym dniu w przyszłości lub wcześniej (opcja amerykańska). Za to prawo nabycia płaci cenę opcji czyli premię sprzedaży opcji. Ta premia jest jedynym dochodem jaki uzyskuje sprzedawca opcji. Sprzedawca opcji ma obowiązek z kolei odpowiednio sprzedać określony towar bądź kupić po określonej cenie w określonym czasie jeżeli zażyczy sobie tego nabywca opcji.

Rodzaje opcji:
• opcja kupna CALL – prawo do zakupu,
• opcja sprzedaży PUT – może być kupowana i sprzedawana po określonej cenie i w terminie realizacji,
• opcje egzotyczne
• opcje PLAY

Ważne informacje:
• nabywca na prawo a sprzedawca obowiązek,
• nabywca opcji CALL spodziewa się wzrostu cen towaru, sprzedawca oczekuje obni-żenia cen,
• PUT – sprzedaż po określonej cenie,
• opcje mogą proste i złożone,
• opcje dotyczą kontraktów towarowych, walutowych, papierów wartościowych, indek-sów giełdowych,

Ze względu na termin realizacji wyróżniamy opcje:
• europejską – ostatnia środa kończącego się kwartału (do wtorku),
• amerykańską – realizacje w dowolnym terminie,
• egzotyczną – nie zabezpiecza ona transakcji rzeczywistej, jest to transakcja spekula-cyjna,

Opcje dotyczą takich praw i rzeczy jak:
• indeksy rynków,
• papiery wartościowe,
• kontrakty towarów,

Opcje kasowe – instrument fizycznie dostarczony (akcje, obligacje),
Opcja terminowa – prawo do odpowiedniego kontraktu.
Ze względu na miejsce zawarcia kontraktu wyróżniamy:
• opcje giełdowe – stock option – strony ustalają cenę akcji,
• opcje pozagiełdowe – warunki każdorazowo są negocjowane,

Wyróżniamy także:
• opcje, które maja pokrycie,
• opcje bez pokrycia (gołe),
• opcje pułapowe (cap option) – może być wykonana automatycznie przed terminem, jeżeli cena dojdzie do górnego poziomu,

Sposoby realizacji kontraktu:
• fizycznie wykonanie kontraktu w uzgodnionym terminie lub wcześniej,
• wyrównanie pozycji wobec izby rozliczeniowej giełdy,
• dopuszczenie do wygaśnięcia opcji,

Cztery warunki działania opcji:

1. długa pozycja kupna (long CALL),
2. sprzedaż opcji kupna (short CALL) – sprzedawca zajmuje krótką pozycję,
3. Long PUT
4. Pozycja sprzedaży Short PUT:

Opcja CALL jest realizowana gdy stawka realizacji opcji jest niższa od procentowej stawki rynkowej.

OPCJA CALL – ZABEZPIECZENIA OPROCENTOWANIA RATY KREDYTU

• Firma ABC kupuje w BRE Banku opcje CALL ze stawką realizacji 19,10%,
• Cena opcji wynosi 65pb tj. 0,65%
• Terminem realizacji opcji jest dzień ustalenia oprocentowania kolejnego okresu odset-kowego

W dniu rozliczenia:
3M WIBOR %CALL – firma otrzymuje kwotę rozliczenia
Koszt kredytu = %CALL + premia + marża

Comments are closed.