PODEJŚCIE MIESZANE

PODEJŚCIE MIESZANE
Wart zależy zarówno od posiadanego przez przedsiębiorstwo majątku (reputacji firmy), a także od wszelkich zdolności do przynoszenia i pomnażania dochodu.

Comments are closed.