PODEJŚCIE PORÓWNAWCZE - PODEJŚCIE DOCHODOWE - PODEJŚCIE KOSZTOWE - PODEJŚCIE MIESZANE

1. PODEJŚCIE PORÓWNAWCZE
a) metoda porównywania parami
b) met korygowania ceny średniej
c) met analizy statystycznej rynku
2. PODEJŚCIE DOCHODOWE
a) metoda inwestycyjna
I. technika kapitalizacji prostej
II. technika dyskontowania strumieni dochodów
Te ↑ dwa podejścia dają wartość rynkową nier
b) met zysków
I. technika kapit prostej
II. technika dyskontowania strumieni dochodów
3. PODEJŚCIE KOSZTOWE
a) met kosztów odtworzenia
I. tech szczegół
II. tech elementów scalonych
III. tech wskaźnikowa
b) met kosztów zastąpienia
techniki tak jak wyżej
to podejście daje wart odtworzeniową nier
4. PODEJŚCIE MIESZANE
a) met pozostałościowa
b) met kosztów likwidacji
c) met wskaźników szacunkowych gruntu
to podej daje wart rynkową pod warunkiem jeżeli nie da się okr poprzez 1i 2

Comments are closed.