Podział rynku finansowego:

Podział rynku finansowego:

Podział I:
I. Międzynarodowy Rynek Pieniężny
a) Eurodolar (E$) – powstał w wyniku zakazu eksportu dolara do USA – transakcje dola-rami poza USA m.in. w Japonii),
b) EMU (Euro Money Union) – rynek euro,
II. Narodowy Rynek Pieniężny
a) Międzynarodowy Rynek Kapitałowy
• Rynek Euro-obligacji,
• Rynek Euro-akcji,
b) Euro-rynek – czyli ugrupowania w walucie Euro
c) Narodowy Rynek Kapitałowy

Podział II – ze względu na formę rynku:
• rynek regulowany odpowiednimi sankcjami, aktami prawnymi. wyróżniamy tutaj giełdy prywatne powstające w wyniku porozumienia się dwóch stron oraz giełdy gdzie kontrolę zasadniczą pełni państwo (czyli giełdy prywatne i narodowe).
• rynek regulowany pozagiełdowy,
• rynek wolny,
• rynek pieniężny,

Comments are closed.