Rynek instrumentów pochodnych (derywatów) tworzą transakcje przeprowadzone w celu:

Rynek instrumentów pochodnych (derywatów) tworzą transakcje przeprowadzone w celu:
• zabezpieczenia się przed różnymi rodzajami ryzyka finansowego,
• uzyskania dochodów z pozytywnej dla nabywców zmiany ceny danego instrumentu bądź instrumentu bazowego na rynku,

Comments are closed.