Rynek kapitałowy

Rynek kapitałowy – tworzy go ogół transakcji średnio i długoterminowych, bądź są to in-strumenty o charakterze właścicielskim. Głównym celem funkcjonowania rynku jest efek-tywna alokacja kapitałów pomiędzy tymi rynkami, właściwy wycena tych instrumentów oraz uzyskanie dochodów przez inwestorów. Wśród podstawowych instrumentów tego rynku są: akcje, obligacje i instrumenty zamienne

Comments are closed.