Specyfika - Funkcje - Segmentacja rynku finansowego

Specyfika rynku finansowego:
• występuje bardzo wyraźna asymetria informacyjna dotycząca obietnic, zobowiązań,
• ryzyko zmiany, zachowań (udzielenie pożyczek nie tej osobie, której należy)

Funkcje rynku finansowego:
• funkcja współudziału w kreowaniu siły nabywczej różnych podmiotów,
• funkcja umożliwiająca przepływ siły nabywczej między nie finansowymi podmiotami gospodarczymi,
• funkcja obniżania kosztów transakcji i kosztów przepływu, np. obniżenie kosztów zweryfikowania materiałów do przeniesienia wartości,
• funkcja akumulacji (gromadzenia i inwestowania),
• funkcja transformacji ryzyka np. wielkości kwot, transformacji geograficznej, potrzeb informacyjnych,
• funkcja kontrolna,
• funkcja pozwalająca ocenić wartość aktywów,
• funkcja świadczenia usług ubezpieczeniowych umożliwiających zarządzanie ryzy-kiem,

Segmentacja rynku finansowego:

DERYWATY

Rynek pieniężny
(money market )

Rynek
kapitałowy
(capital
market)

Rynek
kredytowy
Rynek walutowy
(FX)

Rynek pieniężny, kapitałowy, kredytowy i walutowy tworzą rynek instrumentów pochodnych (derywatów).

Comments are closed.