stagflacja występuje gdy

Kiedy występuje stagflacja
Stagflacja oznacza występowanie wysokiej inflacji, dużego bezrobocia i stagnacji gospodarczej, niejednokrotnie wywołanych ujemnym wstrząsem podażowym. Jest związana z fazą depresji w cyklu koniunkturalnym, kiedy to wysoki wzrost inflacji powoduje spadek realnej podaży pieniądza, wzrost stopy procentowej oraz zmniejzenie popytu globalnego. Przy braku ingerencji rządu, stopniowo wysokie bezrobocie powoduje obniżenie się płac lub też hamuje ich wzrost, spada stopa inflacji, a realna podaż pieniądza znowu zaczyna rosnąć i gospodarka stopniowo zaczyna wracać do naturalnej stopy bezrobocia. W drugim przypadku – uwzględniającym ingerencję rządu – na skutek wzrostu inflacji państwo wciąż zwiększa podaż pieniądza co zapobiega spadkowi jego podaży realnej. Nie występuje wówczas spadek popytu globalnego i wzrost bezrobocia, jednak podaż pieniądza i stopa inflacji wciąż rosną.

Comments are closed.