STRATEGIA COLLAR – ZABEZPIECZENIE OPROCENTOWANIA KREDYTU

STRATEGIA COLLAR – ZABEZPIECZENIE OPROCENTOWANIA KREDYTU
• Firma ABC kupując serię opcji CALL ze stawką realizacji 19,10% w dniu ustalenia oprocentowania kolejnych rat kredytu.
• Jednocześnie sprzedaje serię opcji PUT ze stawką realizacji 17,40% tzn. sprzedaje bankowi prawo do teoretycznego „dania” jej kredytu po tej stawce o ile stopy rynkowe będą na niższym poziomie niż 17,40%.
• Premia za serię opcji CALL jest równa premii opcji PUT (zerowy koszt zabezpiecze-niowy).

W dniu rozliczenia:

3M WIBOR < %PUT – realizowana opcja PUT, firma płaci kwotę rozliczenia
KK= %PUT + marża
%PUT < 3M WIBOR %CALL – realizowana opcja CALL, firma otrzymuje kwotę rozliczenia
KK = %CALL + marża

Przykłady zastosowania instrumentów zabezpieczających:

Parametry kredytu zaciągniętego przez Firmę ABC:
• czas trwania kredytu – 1 rok,
• oprocentowanie – 3 m-ce WIBOR,
• marża banku – 15%
• spłata kapitału na koniec kredytu,
• w pierwszym okresie odsetkowym – 3M WIBOR wynosi 19,80%

Firma ABC może zabezpieczyć:
• kolejną ratę odsetkową przy pomocy opcji FRA, CALL,
• wszystkie raty odsetkowe przy pomocy opcji COLLAR lub IRS
• wszystkie raty odsetkowe i ryzyko kasowe przy pomocy CIRS

Zabezpieczenie – strategia COLLAR:
• kupno serii opcji CALL i sprzedaż serii opcji PUT,
• stawka realizacji CALL jest większa niż stawka realizacji PUT,
• realizacja obydwu opcji ustalona jest jednocześnie w określonych momentach czaso-wych,

Jakie zabezpieczenia:

Kredytobiorca powinien kupić FRA lub opcję CALL w celu zabezpieczenia się przed gwał-townym ruchem wzrostowym stopy procentowej.

Inwestor powinien sprzedaż FRA lub kupić opcję PUT w celu zabezpieczenia się przed gwał-townym ruchem spadkowym stóp procentowych.

Comments are closed.