Z czego wynika inflacja dostosowawcza w Polsce

Z czego wynika inflacja dostosowawcza w Polsce
Z rządowych podwyżek cen paliw i energii. 1 stycznia 1990 – reforma cen zaopatrzeniowych. Celem było dostosowanie cen rynku krajowego do cen rynku światowego, żeby uwolnić rachunek ekonomiczny. Reforma ta była narzędziem walki z hiperinflacją. Skutkiem było to, że ceny wzrosły do kilkuset razy, a płace tylko 10-krotnie. Wzrost cen spowodował osłabienie popytu, zmniejszenie inflacji. Jedynie w zakresie paliw i energii ceny nie rosły tak do góry (od tego czasu co roku mam rządowe podwyżki cen energii i paliw – inflacja dostosowawcza). Rząd walczy z inflacją, ale co roku podwyższa ją przez podwyżkę cen. Ceny paliw i energii mają decydujący wpływ na koszty produkcji, więc decydują o konkurencyjności wyrobów.

Comments are closed.