Zarządzanie karierą – organizacyjny i jednostkowy punkt widzenia.

Zarządzanie karierą – organizacyjny i jednostkowy punkt widzenia.

Instrumenty kształtowania kariery w organizacji.
Dynamika kariery związek między jednostkami i organizacją. To organizacja kształtuje ludzi na własny użytek.
Instrument: BIOGRAM – graficzna prezentacja biografii.

Rodzaje przemieszczeń w organizacji:
a. wertykalne – w górę struktury organizacyjnej,
b. radialne – ku centralnym pozycjom w organizacji,
c. obwodowe – w kierunku innych funkcji.

Strategie kariery:
 wzrost wiedzy fachowej w aktualnej pracy,
 zwiększenie zaangażowania w pracę,
 rozwój umiejętności związanych z pracą,
 wykorzystanie okoliczności towarzyszących,
 pozycja mentora i inne podtrzymujące związki,
 budowanie własnego wizerunku,
 politykowanie w organizacji.

Comments are closed.