Zarządzanie płynnością w banku komercyjnym:

Zarządzanie płynnością w banku komercyjnym:

Każdy bank komercyjny ma swój rachunek rozliczeniowy w NBP. Rezerwy obowiązkowe dla banku komercyjnego wynoszą 3,5% - 500 tyś Euro w stosunku do depozytu.
Saldo KIR (Krajowa Izba Rozrachunkowa):

Fr = ( Dd*Dr – Kd*Kr ) *365 / ( 365 + Kd*Kr ) * ( ( Dd – Kd )

Fr – stopa procentowa przyszłego depozytu
Dd – ilość dni dłuższego depozytu,
Dr – oprocentowanie dłuższego depozytu,
Kd – ilość dni krótszego depozytu,
Kr – oprocentowanie krótszego depozytu,

Comments are closed.