Bodźce finansowe wspierające egzekucję prawa obejmują:

Bodźce finansowe wspierające egzekucję prawa obejmują:
• głównie kary pieniężne za przekraczanie norm emisji i nieprzestrzeganie przepisów ekologicznych,
• zaliczanie kar i odszkodowań oraz odsetek od kar z tytułu nieprzestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska do kategorii wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwiększających podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym.

Comments are closed.