Polityka ekologiczna

Polityka ekologiczna – świadoma i celowa działalność państwa, która polega na kształtowaniu na podstawie rozpoznanych praw funkcjonowania środowiska, gospodarki i społeczeństwa właściwego, pożądanego stanu tego środowiska.

Ochrona środowiska sensu stricto polega na:
• zapobieganiu niewłaściwemu użytkowaniu drogą nakazów, zakazów lub wskazań,
• konserwatorskiej ochronie ekosystemów, gatunków i okazów,
• redukcji zanieczyszczeń powstających czasie działalności gospodarczej,
• proekologicznej regulacji pozagospodarczej aktywności społeczeństwa.

Ochroną środowiska można sterować za pomocą:
• edukacji ekologicznej społeczeństwa,
• narzędzi zarządzania gospodarką,
• narzędzi zarządzania ochroną środowiska

Comments are closed.