Sprawiedliwość międzygeneracyjna wymaga:

Sprawiedliwość międzygeneracyjna wymaga:
• zachowania odpowiedniej jakości środowiska dla przyszłych pokoleń,
• zabezpieczenia zasobów podstawowych surowców, w tym zwłaszcza energetycznych na potrzeby przyszłego wzrostu gospodarczego.

Comments are closed.