Subwencje to przede wszystkim:

Subwencje to przede wszystkim:
• dotacje i pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z wojewódzkich, powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dofinansowanie przedsięwzięć o charakterze proekologicznym,
• preferencyjne zasady kredytowania przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska,
• ulgi w podatku dochodowym z tytułu inwestycji w ochronie środowiska, w podatku od towarów i usług z tytułu wykorzystania odpadów i regeneracji wyrobów oraz podatku rolnym (obecnie wszystkie te ulgi są bardzo ograniczone),
• dotacje budżetowe (zmniejszane do minimum w wyniku urynkowienia gospodarki).

Comments are closed.