Zasada integralności środowiska (ekosystemu)

Zasada integralności środowiska (ekosystemu), której istotą jest „Myśleć globalnie, działać lokalnie” – decentralizacja zadań i decyzji, działania w skali lokalnej, ale ze świadomością, jakie skutki wywoła to działanie w skali globalnej,, której istotą jest „Myśleć globalnie, działać lokalnie” – decentralizacja zadań i decyzji, działania w skali lokalnej, ale ze świadomością, jakie skutki wywoła to działanie w skali globalnej,

Comments are closed.