Zasada kooperacji w ochronie środowiska

Zasada kooperacji w ochronie środowiska mająca istotne znaczenie dla respektowania zasady integralności. Szczególna rola kooperacji ujawnia się w sytuacji problemów globalnych, kontynentalnych i transgranicznych

Comments are closed.