Zasada praworządności

Zasada praworządności mówiąca o konieczności przebudowy systemu prawa ekologicznego i sposobu jego stosowania tak, aby przepisy były ściśle i bezwzględnie przestrzegane

Comments are closed.