Źródła władzy w organizacji:

Źródła władzy w organizacji:

Wyróżniamy 5 podstawowych źródeł władzy w organizacji (Handy 1985r.)
• władza fizyczna,
 pochodzi z posiadania przewagi siły fizycznej (rzadko spotykana w organizacjach przemysłowych i komercyjnych, jest znaczącym źródłem władzy państwa),
 wpływ takiej władzy oparty jest na przymusie,
• władza nad zasobami,
 pochodzi z kontrolowania zasobów organizacji (kapitałów, surowców, itp.),
 wpływ takiej władzy oparty jest na wymianie i negocjowaniu,
• władza związana ze stanowiskiem,
 pochodzi z zajmowania określonego stanowiska czy pełnienia jakiejś funkcji,
 wpływ takiej władzy oparty jest na regułach i procedurach,
• władza eksperta,
 pochodzi z posiadania większej niż inni wiedzy i doświadczenia,
 wpływ takiej władzy oparty jest na perswazji,
• władza osobista,
 pochodzi z charyzmy osobistej,
 wpływ takiej władzy oparty jest na inspiracji,

Comments are closed.