„LUDZI PROWADZIĆ BĘDZIE ŻYCIE” 2001

„LUDZI PROWADZIĆ BĘDZIE ŻYCIE” 2001

Co ma do powiedzenia reguła św. Benedyktyna tym którzy zajmują kierownicze stanowiska.

Kierowanie ludźmi to służba innym jako praca twórcza, mająca uskrzydlać pracowników, ma budzić ich kreatywność.

Budzenie kreatywności polega na:
- przestrzeganie złotej reguły – nie szkodzić, patrzeć na ludzi tak, jakbyśmy chcieli żeby na nas odbierali
- nie wtrącanie się do wszystkiego,
- wsłuchiwanie się w opinie i propozycje podwładnych – pracownik ma swoje zdanie,
- nie traktowanie podwładnych z góry,
- stworzenie atmosfery nie karania za niepowodzenia gdy służą one nabywaniu umiejętności i doświadczeń – organizacja oparta na wiedzy.

Zindywidualizowane podejście do pracownika to:
- priorytetowe traktowaniu rozwoju podwładnych,
- unikanie „nadmiaru wszystkiego”,
- dodawanie podwładnym odwagi,
- eliminowanie przyczyn popełnianych błędów,
- „subtelne” zachowanie się przełożonego - dylemat strach czy szacunek i sympatia, z dala do „spiskowej teorii dziejów”
- zadania na miarę możliwości pracowników,
- zachowanie równowagi między „słabymi i mocnymi”

Comments are closed.