BIERNA I AKTYWNA POLITYKA PRZESTRZENNA

BIERNA I AKTYWNA POLITYKA PRZESTRZENNA

BIERNA - realizowana jest przez decyzje ustalające warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wydawane na podstawie obowiązujących planów oraz innych decyzji administracyjnych
Koncentruje się ona na określeniu celów i kierunków zagospodarowania przestrzennego Decyzje podmiotów podejmowane są wówczas, gdy pojawi się inwestor.

AKTYWNA - zakłada określenie kierunków zagospodarowania przestrzennego, celów polityki przestrzennej oraz ich realizację.
Władze samorządowe poprzez czynne uczestniczenie w procesie zagospodarowania przestrzennego realizują aktywną politykę przestrzenną.
Głównym celem aktywnej polityki przestrzennej jest wykorzystywanie mechanizmów rynkowych, posiadanie osobowości prawnej, oraz wspólne z innymi podmiotami podejmowanie działań inwestycyjnych

Comments are closed.