Cele i cechy ekorozwoju

Cele i cechy ekorozwoju
Ekorozwój wiąże się ściśle z pojęciem kapitału naturalnego. Jeżeli niszczy się środowisko i ogranicza jego funkcję, to pomniejsza się sam kapitał. To natychmiast oznacza, że wcześniej czy później obniży się jego wartość i dopływające z tego tytułu dochody. Pojęcie ekorozwoju odnosi się więc do teoretycznego rozróżnienia między kapitałem i dochodem. W tradycyjnej ekonomii dochód definiowany jest jako wartość, którą można skonsumować w pewnym okresie nie pomniejszając swojego zasobu (bogactwa). Ekorozwój oznacza zatem sytuację takiego rozwoju, który pozwala posiadane dziedzictwo(wraz z walorami środowiska przyrodniczego) utrzymać w nienaruszonym stanie przez pewien czas, czyli pozwolą przekazać posiadany kapitał zawierający warunki potencjalnego dobrobytu przyszłym pokoleniom.

Comments are closed.