CELE POLITYKI PRZESTRZENNEJ

CELEM POLITYKI PRZESTRZENNEJ JEST ZACHOWANIE ŁADU PRZESTRZENNEGO

Cele polityki przestrzennej są ograniczone przez istniejące obecnie zasoby o środki możliwe do realizacji.

W zależności od skali planowania przestrzennego mamy różne cele:

1. Cele ogólne
2. Cele szczegółowe

CELE OGÓLNE – poprawa warunków życia i zachowanie ładu przestrzennego.

Potem następuje stopniowa konkretyzacja celów, do celów niższego rzędu, a więc CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH. Takim celem szczegółowym może być poprawa warunków mieszkaniowych.

Cel wiodący
gospodarki narodowej

Cele polityki Cele polityki Cele polityki
gospodarczej przestrzennej społecznej

Celem polityki przestrzennej może być tylko przetrwać i nie doprowadzić do dalszego niszczenia – cel zachowawczy, albo zamiast celu zachowawczego, możemy:

- rozsądnie gospodarzyć
- zmieniać strukturę, w celu doprowadzenia do lepszego ładu przestrzennego

Comments are closed.