Czynniki wzrostu i rozwoju społeczno – ekonomicznego.

Czynniki wzrostu i rozwoju społeczno – ekonomicznego.
Wzrost gospodarczy występuje w sytuacji wzrostu PKB i DN na 1 mieszkańca w stosunku do roku poprzedniego.
Rozwój gospodarczy jest to taki wzrost gospodarczy, który powoduje jednocześnie jakościowo korzystne przekształcenia strukturalne w gospodarce narodowej.
Rozwój społeczno – ekonomiczny jest to taki rozwój gospodarczy, który jednocześnie przyczynia się do wzrostu poziomu życia społeczeństwa.
CZYNNIKI ROZWOJU SPOŁECZNO – EKONOMICZNEGO (determinanty rozwoju społeczno – ekonomicznego).
1. Czynniki ekonomiczne
a) Tradycyjne czynniki rozwoju gospodarczego
- praca – zasoby pracy żywej,
- ziemia – zasoby naturalne i środowiskowe,
- kapitał – kapitał rzeczowy i finansowy, infrastruktura.
b) Nowoczesne czynniki rozwoju gospodarczego
- postęp naukowo – techniczny, ekonomiczny i organizacyjny,
- kapitał intelektualny,
- międzynarodowy podział pracy,
- integracja gospodarcza i polityczna
2. Społeczne czynniki rozwoju gospodarczego
- poziom edukacji społecznej i innowacyjności,
- poziom życia społeczeństwa i jego zróżnicowanie,
- wartości społeczno – polityczne i kulturowe.

Polityka pieniężna polega na regulowaniu stopy wzrostu podaży pieniądza krajowego w celu wspierania rozwoju gospodarczego przez stabilizowanie poziomu produkcji i zatrudniania.
Podaż pieniądza = wskaźnik kreacji pieniądza * baza monetarna.

Comments are closed.