Drabina kompetencji – charakterystyka organizacji

Drabina kompetencji – charakterystyka organizacji

4. Nieświadomość kompetencji
3. Świadomość kompetencji
2.Świadomość niekompetencji
1.Nieświadomość niekompetencji

Opis
1.Wiedzy o sobie jaka jest a jaka powinna być – luka nie ma wzorca i nie zna sposobów do opisania

2.Wiedza o tym jaka powinna być, nie umie zdobyć wiedzy –kim dysponuje i jakie ma zasoby

3.Organizacja zna swój wzorzec - kogo potrzebuje w jakich ilościach i potrafi to wprowadzić w życie

4.Organizacja ma problemy z definicią wzorca i z posiadaną strukturą, nie potrafi wykorzystać a jest dobrze zbudowana.

1. w organizacji mamy problem bo uczenie się jest atrybutem jednostki a nie organizacji
2. organizacja jest takim samym organizmem uczenia się jak jednostka

Organizacja mając ludzi akumuluje wiedzę poprzez poszczególnych ludzi, organizacja jest efektywna jeżeli są:
- procedury
- technologie
- nazwy

Stworzone są byty niezależne od jednostki bo zespół korzysta z tego i ludzie pozostają po sobie kapitał strukturalny. Ludzie wyposażają organizację w tą wiedzę

Comments are closed.