Funkcja procesu personalnego

Funkcja (proces) personalna zajmuje się 3 obszarami:
1. wchodzenie ludzi do organizacji
2. funkcjonowanie ludzi w organizacji
3. wychodzenie ludzie z organizacji

W ramach procesu personalnego wyróżniamy nast. funkcje:
- planowanie zasobów ludzkich – ilu i jakich pracowników musimy mieć aby zrealizować cele,
- kształtowanie stanu i struktury personelu – na podstawie planów, realizowanie – rekrutacja, pozyskiwanie, przyjmowanie pracowników,
- zarządzanie efektywnością pracy – określenie norm pracy i warunki ich spełnienia, oczekiwania,
- kształtowanie wynagrodzeń – motywacja finansowa i pozafinansowa,
- rozwój zasobów ludzkich – kształtowanie intencjonalne z myślą o przyszłych potrzebach,
- kształtowanie warunków i stosunków pracy – budowanie neutralnych stosunków z pracodawcami,
- administrowanie sprawami personalnymi,
- doskonalenie organizacji i zarządzanie funkcją personalną.

Comments are closed.