GOSPODARKA PRZESTRZENNA – (Chojnicki)

GOSPODARKA PRZESTRZENNA – (Chojnicki) – to działalność organizująca przestrzenie, system gospodarczy lub przestrzenna organizacja tego systemu.

II człon definicji pokazuje efektywność działalności, czyli zwraca uwagę na właściwe zagospodarowanie terenu.

Działalność organizująca przestrzennie system społeczno - gospodarczy jednostki terytorialnej. Ma ona na celu wytworzenie racjonalnego układu przestrzennego bądź przekształcenie istniejącego układu tak, aby umożliwiał efektywne i właściwe funkcjonowanie.

Comments are closed.