Instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi( ZZL):

Instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi( ZZL):
- analiza pracy
- technika planowania zatrudnienia
- technika naboru kandydatów
- technika selekcji
- systemy oceniania pracowników
- środki motywowania
- style kierowania
- komunikowanie się
- wartościowanie pracy
- systemy wynagradzania
- rachunek kosztów pracy
- komunikowanie się
- technika szkolenia
- planowanie karier
- mentoring – uczenie indywidualne formy organizacji pracy i czasu pracy
- układy zbiorowe
- socjometria
- regulamin pracy
- urządzenia socjalne
- programy emerytalne
- autplacement
- systemy informacyjne
- assessment centre – forma oceny pracowników związane z karierą

Comments are closed.