Kapitał ludzki

Koncepcja mikroekonomiczna kapitału – alokacja kapitału i dóbr w czasie (gospodarstwa rodzinne)– każdy z nas podejmuje decyzje o rozwoju siebie, ale nie z myślą o efekcie dochodowym ale maksymalizacji użyteczności decyzji do inwestowanie w siebie.

Kapitał ludzki – jak się angażować, ile czasu poświęcić na zaangażowanie, na wykonywanie pracy i zdobywanie wiedzy. Jak inwestować czy wyłącznie w siebie czy zdobywać nowe doświadczenia – „jak zarządzamy swoim czasem, pieniędzmi”.

Obszary:
- inwestycje pracownika w siebie
- inwestycje organizacji w pracownika

Kapitał ludzki – zasób wiedzy i umiejętności, zdobytych w procesie kształcenia i praktyki zawodowej, a także zdrowia i energii witalnej (jest to kategoria jakościowa ilość tu nie ma znaczenia).
Zasoby ludzkie:
- charakter jakościowy – wiedza. talent
- charakter ilościowy – stan i struktura
Kapitał Ludzki

- istotny szybko rosnący,
- kształtowany powoli siłami jednostki i firmy,
- trudny do odtworzenia,
- ewidencja rozproszona, prowadzona w luźnej formie,
- mierzalność utrudniona, bo jakościowy charakter składników,
- brak gwarancji co do bezbłędności.

Kapitał Materialny

- malejący wpływ na konkurencyjność
- zwykle łatwy do kupienia, pożyczenia lub sprzedania,
- łatwy do odtworzenia przez konkurencję,
- ewidencja prowadzona zgodnie z zasadami rachunkowości,
- łatwy do pieniężnej wyceny,

- znaczna gwarancja co do bezbłędności.

Kapitał ludzki jest o wiele bardziej efektywny, brak gwarancji, bardziej kreatywny i nowatorski. Ludzie w organizacji dysponują czymś więcej niż profilem aby wypełniać swoje zadania na danym stanowisku.
To co decyduje o przewadze organizacji to jest wiedza:
- koncepcja organizacji uczącej się
- koncepcja zarządzania wiedzą.

Comments are closed.