KONSTRUOWANIE SYSTEMU MOTYWACYJNEGO

KONSTRUOWANIE SYSTEMU MOTYWACYJNEGO

1. Zdiagnozuj kulturę organizacji:
- kultura rutyniarzy – oparta na procedurach zasadach
- kultura hazardzistów – elastyczna, podejmuje się działania obarczone ryzykiem
- twarda – autorytarna
- zrównoważona
2.zdiagnozuj styl zarządzania:
- demokratyczny – samodzielność, odpowiedzialność
- autorytarny – dyscyplina lojalność
3.Określ strukturę organizacyjną:
- smukła – niewielka liczba szczebli, bardzo elastyczna, wymaga delegowania uprawnień
- płaska
- rozproszona – terytorialnie

Comments are closed.